صفحه نخست - جانبازان مهدی
جانباز کیست؟

در کاربرد نظامی، «تلفات انسانی» به یک یا تعدادی شخص نظامی، پیکارگر، یا غیر نظامی گفته می‌شود که در طی یک جنگ یا عملیات نظامی، دچار مرگ، معلولیت، بیماری، یا ناتوانی جسمی شده‌اند، به آن‌ها که زنده مانده‌اند و دچار معلولیت، بیماری، یا ناتوانی جسمی موقت یا دائم شده‌اند، مجروح جنگی گفته می‌شود.


اهمیت

علت اهمیت جانبازان


در کاربرد غیر نظامی، «تلفات انسانی» یا تنها «تلفات»، اشاره به یک یا تعدادی انسان یا حیوان دارد که در طی یک حادثه مانند ریزش معدن، حوادث رانندگی، سقوط هواپیما، فاجعه و غیره، دچار مرگ، معلولیت، بیماری، یا ناتوانی جسمی شده‌اند.

مشاهده تمامی مناطق عملیات

بیشتر مواقع به اشتباه تصور می‌شود که «تلفات انسانی» یا «تلفات» فقط به موارد منجر به مرگ اشاره می‌کنند یا فقط برای این کاربرد باید استفاده شوند، ولی هر نوع کشته‌شدن یا آسیب‌دیدن از یک رویداد یا حادثه، تلفات محسوب می‌شود.


بیشتر بخوانید